Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdują się na terenie każdego województwa w Polsce. Są to obiekty przeznaczone dla bezdomnych zwierząt, zatem nie są to miejsca, do których właściciele mogą przywozić swoje zwierzęta. Zgodnie z treścią ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572.), za zwierzęta bezdomne uznaje się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Władze gminne zawierają często umowy ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt, które następnie realizują powierzone im zadania. W schroniskach zwierzęta oprócz zakwaterowania mogą również uzyskać pomoc weterynaryjną, zostać odrobaczone, wykastrowane, zaszczepione, zaczipowane oraz trafić do adopcji.

Wizytacją schronisk dla bezdomnych zwierząt zajmują się powiatowi lekarze weterynarii. Na podstawie zebranych informacji Główny Lekarz Weterynarii publikuje roczne raporty z wizytacji schronisk dla zwierząt. W 2020 roku skontrolowano łącznie 230 obiektów. W 150 schroniskach przebywały psy i koty, natomiast w 80 obiektach schronienie znalazły jedynie psy. Według zebranych danych w 2020 roku, w schroniskach znajdowały się 92 242 psy oraz 32 507 kotów (źródło: Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2020).

Jeżeli prowadzisz schronisko dla bezdomnych zwierząt, którego nie ma na stronie WikiZOO lub jeśli chcesz uzupełnić informacje dotyczące opisanego obiektu, prosimy o kontakt na skrzynkę pocztową kontakt@wikizoo.pl.

Poznaj firmy z kategorii schroniska dla zwierząt

Nasza strona internetowa używa informacji zapisanych za pomocą plików Cookies.
Czytaj więcej…